Zapraszamy mieszkańców miasta na konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego, które odbędą się jutro 5 czerwca 2024 roku w Folwarku Zamkowym o godz. 17:00.

Szczegóły dotyczące konsultacji społecznych, formularz zgłaszania zmian, oraz projekt strategii dostępne są na stronie:

https://zary.pl/konsultacje-spoleczne-opracowania-plan-dzialan-strategii-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-zarsko-zaganskiego-obszaru-funkcjonalnego-na-lata-2021-2030/

Uwagi można wnosić na formularzu, który w formie podpisanego skanu można przesłać drogą elektroniczną na adres przemyslaw.urban@um.zary.pl lub złożyć osobiście oryginał w Urzędzie Miejskim w Żarach.