• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA - KOMUNIKATY

Konkurs Fundusze Europejskie warte zachodu

 
 

Dostępne mieszkanie - program wsparacia

Badanie ankietowe GUS - Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych.

Informacje dla hodowców trzody chlewnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku informuje o stwierdzonych na terytorium Polski ogniskach afrykańskiego pomoru świń i przekazuje zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa“ zamierza na stałe obsadzić stanowisko Dyrektora/Dyrektor EUWT Geopark Muskauer Faltenbogen/ Łuk Mużakowa

Rekrutacja uzupełniająca

Językowa Chatka Puchatka Monika Dominiak oraz Fundacja Przedsiębiorczość informują, iż od 03.06.2020 r rozpoczynają rekrutację uzupełniającą do projektu ,, „Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców” . Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w godz. od 07.00 – 15.00 w biurze Projektu przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B, 68-200 Żary, lub mailowo na adres: e-mail do 17.06.2020r.
 
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE UZUPEŁNIAJĄCEJ REKRUTACJI DO PROJEKTU
nr RPLB.06.04.00-08-0012/18
pn. „Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców”
 
Zgodnie z  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr RPLB.06.04.00-08-0012/18 pn. „Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców” REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY- LUBUSKIE 2020, Działanie 6.4. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Językowa Chatka Puchatka, uruchamia nabór uzupełniający na 4 miejsca w żłobku przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B,68-200 Żary w okresie od 09.2020 do 05.2021
Mając na uwadze warunki realizacji projektu oraz fakt objęcia dotychczasowym wsparciem w ramach projektu wymaganej liczby osób bezrobotnych/ biernych zawodowo, osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w ramach rekrutacji uzupełniającej zostaną objęte wsparciem:
- 4 osoby bezrobotne/ bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (w tym minimum 2 osoby z rodziny wielodzietnej oraz 1 osoba samotnie wychowująca dzieci).
Nabór dotyczy kobiet zamieszkałych na terenie miasta Żary oraz gminy wiejskiej Żary (powiat żarski, województwo lubuskie), sprawujących opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat, które chcą skorzystać ze wsparcia polegającego na objęciu opieką dziecka w żłobku i zobowiążą się na etapie rekrutacji do powrotu na rynek pracy zgodnie z (§ 2 pkt 15 Regulaminu rekrutacji ) w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.
Dokumenty rekrutacyjne, należy składać osobiście w biurze projektu przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B, 68-200 Żary w godzinach od 07.00-15.00 lub mailowo na adres: e-mail od 03.06.2020 do 17.06.2020r.
Więcej informacji
Biuro Projektu:
Językowa Chatka Puchatka Monika Dominiak
ul. Czerwonego Krzyża 25B, 68-200 Żary
www.chatkapuchatka.info
tel. 784 064 567
Partner Projektu:
Fundacja Przedsiębiorczość
ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary
www.fundacja.zary.pl
tel. 533 322 618
 

Załączniki

System Obsługi Wsparcia

SOW to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby z niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski, dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System ten umożliwia szybki i sprawny proces aplikowania o środki PFRON, będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych
i instytucji na etapie przyznawania dofinasowań i co też ważne badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.
 
Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:
- uzyskanie informacji,
- wypełnienie wniosku,
- podpisanie i złożenie wniosku,
- dokonanie uzupełnień,
- zapoznanie się ze wzorem umowy,
- rozliczenie dofinasowania.
 
System na bieżąco jest rozwijany i dostosowywany zarówno do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami jak i realizatorów wsparcia. Nowy formularz wniosku uwzględnia m. in. dodatek dla wnioskodawcy składającego wniosek w systemie SOW, w związku powyższym wnioskodawca może otrzymać dodatek zwiększony nawet do kwoty 800 zł na pokrycie kosztów kształcenia.
 
Profil Zaufany
Przyznana pomoc pozwoli także na pokrycie kosztów podpisu elektronicznego czy też ewentualnego dojazdu w celu załatwienia formalności związanych z tym podpisem lub Profilem Zaufanym. Warto zaznaczyć, że posiadanie Profilu Zaufanego jest pomocne w procesie pobierania nauki, zapewnia nie tylko bezpieczny ale i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu. W przypadku osoby z niepełnosprawnościami jest niezbędnym wsparciem i ułatwieniem życia codziennego. Profil Zaufany umożliwia korzystanie z oferowanych przez Fundusz ułatwień związanych z uzyskaniem dofinasowania ze środków PFRON oraz innych usług on-line na wielu portalach urzędowych.
 
Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777. Informacje można uzyskać również
w Oddziale Lubuskim PFRON przy ul. Bohaterów Westerplatte 11 (7. piętro) w Zielonej Górze oraz pod nr tel. 68 422 78 00 lub 68 422 78 07, a także na witrynie internetowej PFRON.

Załączniki

Wykaz kąpielisk na terenie województwa lubuskiego

Informacja dla hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku, informuje o występowaniu w województwie lubuskim wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Zgłoszenia miejsc utrzymywania drobiu lub innych ptaków należy kierować na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku ul. XX-lecia 54, 68-300 Lubsko
 
W załączeniu
  1. Apel do hodowców drobiu
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.12.2016 r. 
  3. Wzór zgłoszenia miejsc utrzymywania drobiu lub innych ptaków
  4. Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.