• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA

Opiniowanie oferty p.n. „Muzykoterapia wsparcie dla seniorów – III etap”.

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku od 40 r.ż. do 64 r.ż.”.

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku od 40 r.ż. do 64 r.ż."

Opiniowanie oferty p.n. „Zmieniaj to, co możesz zmienić”

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia z terenu miasta Żary”

Opiniowanie oferty p.n. „ Wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi”.

Opiniowanie oferty p.n. „Muzykoterapia wsparcie dla seniorów - II etap”.

Drugi konkurs - Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2023 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii pt.: „ Zorganizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego z dala od alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych w okresie wakacji 2023 z wykorzystaniem edukacji profilaktyczno – kulturalnej, programów, warsztatów, prelekcji dla dzieci i młodzieży mających na celu promocję zdrowia i zdrowego trybu życia

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2023 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii pt.: „ Zorganizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego z dala od alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych w okresie wakacji 2023 z wykorzystaniem edukacji profilaktyczno – kulturalnej, programów, warsztatów, prelekcji dla dzieci i młodzieży mających na celu promocję zdrowia i zdrowego trybu życia

Opiniowanie oferty p.n. „Życie bez nałogów zapewnia sukces Półfinału”

1 2 3 4 5 6 ... 25

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.