• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

- Ogłoszenia

Bezpłatne porady prawne w 2023 roku

Czy wiesz gdzie się ukryć przed zagrożeniem ?

Państwowa Straż Pożarna uruchomiła aplikację SCHRONY wskazującą użytkownikowi najbliższe miejsce, w którym można się ukryć w przypadku zagrożenia np. przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.
W okresie od październik 2022 r. do lutego br. blisko 13 tys. strażaków Państwowej Straży Pożarnej  brało udział w inwentaryzacji schronów, ukryć i miejsc schronienia. Inwentaryzacji zostały poddane wszystkie pomieszczenia, które należą do instytucji państwowych, samorządowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz te należące do podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność pożytku publicznego. Głównym celem inwentaryzacji była identyfikacja obiektów budowlanych, które można zakwalifikować jako miejsca doraźnego schronienia (MDS). Funkcjonariusze PSP każdorazowo nawiązywali kontakt z właścicielami obiektów budowlanych, aby uzyskać zgodę na przeprowadzenie inwentaryzacji oraz otrzymać dane o przeznaczeniu obiektu. Proces inwentaryzacji był dobrowolny, a spis z natury realizowano za zgodą właściciela, zarządcy lub osoby uprawnionej do przekazania informacji o obiekcie.
Na potrzeby procesu inwentaryzacji opracowana została specjalna aplikacja na urządzenia mobilne (wraz z systemem opartym o serwer www). To w niej strażacy uzupełniali informacje o zinwentaryzowanych obiektach. Na jej podstawie opracowana została darmowa aplikacja, z której każdy może skorzystać za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem http://schrony.straz.gov.pl, zarówno na komputerach stacjonarnych, laptopach, jak i urządzeniach mobilnych.
Aplikacja ma formę interaktywnej mapy naszego kraju; pozwala na łatwe i intuicyjne wyszukiwanie najbliższego miejsca schronienia.
 
Zachęcamy do korzystania.

ZUS - komunikat mZUS

Od 1 lutego można już składać wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 31 maja 2024 r.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.
Teraz łatwo i wygodnie można złożyć wniosek o 500+ przez bezpłatną aplikację mobilną mZUS. Aplikacja mZUS jest przeznaczona dla osób, które mogą skorzystać z programów świadczeń dla rodzin, tj. świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia dobry start 300+. Wyjątek stanowią dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Aplikację wystarczy ściągnąć na swój telefon i powiązać z profilem na PUE ZUS. Złożenie wniosku dzięki aplikacji jest najwygodniejszą formą i trwa zaledwie kilka minut.
Więcej informacji o nowym narzędziu znajdą Państwo na naszej stronie Więcej o aplikacji mZUS .
Informacje o przysługujących świadczeniach rodzinnych można znaleźć na stronie ZUS:  Więcej o świadczeniu 500+.

Informacja o zmianie wysokości dodatku energetycznego

Informujemy, że miesięczna wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2022 r. do  30 kwietnia 2023 r. wynosi dla gospodarstwa domowego:
  • prowadzonego przez osobę samotną  – 13,38 zł
  • składającego się z 2 do 4 osób – 18,58 zł
  • składającego się co najmniej z 5 osób  – 22,30 zł.
 
Podstawa prawna -obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.( M.P. z 2022r. poz. 419).

Informacja dotycząca dodatku energetycznego

Informujemy, że w 2022 roku dodatki energetyczne będą wypłacane wyłącznie do miesiąca na jaki zostały przyznane dotychczasową decyzją.
Dodatki energetyczne na nowy okres nie będą przyznawane.
Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia 04.01.2022r. do 31.12.2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Podstawa prawna – art. 15 ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1),

Miesięczna wysokość dodatku energetycznego

Informujemy, że miesięczna wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2021 r. do  30 kwietnia 2022 r. wynosi dla gospodarstwa domowego:
  • prowadzonego przez osobę samotną  – 12,09 zł
  • składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł
  • składającego się co najmniej z 5 osób  – 20,15 zł.
Podstawa prawna - obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.( M.P. z 2021 r. poz. 393).

Akcja Masz Głos dla lokalnych społeczności

Załączniki

Ważny komunikat dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, św. z funduszu alimentacyjnego i św. 300+ na okres świadczeniowy 2020/2021

Szanowny Kliencie
od 3 sierpnia b.r.  rozpoczynamy  przyjmowanie wniosków  
w formie papierowej na nowy okres zasiłkowy.
Z uwagi na trwający stan epidemii i obowiązujące ograniczenia  znacznie zmniejszy się dzienna liczba obsługiwanych  mieszkańców.
W celu usprawnienia  obsługi  prosimy o składanie  wniosków w pierwszej kolejności za pośrednictwem poczty lub skrzynki podawczej umieszczonej przy Biurze Obsługi Mieszkańców wejście „B” Ratusza.
Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie zaklejonej i  oznaczonej danymi wnioskodawcy oraz jego numerem telefonu.
 
Przypominamy również o możliwości składania wniosków drogą elektroniczną, poprzez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  https://empatia.mpips.gov.pl/, bankowość elektroniczną za pośrednictwem banków krajowych oraz portalu PUE ZUS.
 
Dziękujemy i przepraszamy za utrudnienia.
 
Telefon do kontaktu:
  1. 68 4708370, 68 4708372, 68 4708271 – świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  2. 68 4708381, 68 4708328, 68 4708392, 68 4708379 – świadczenia rodzinne
  3. 68 4708276 – świadczenie 300+

Przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

Informujemy, iż za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną. Strona może wnioskować o przyznanie z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego wskaże, w klauzuli dołączonej do wniosku, okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 68/ 47 08 303 lub 68/ 47 08 312.
 
Podstawa prawna:
Art. 15 zzzib ustawy z dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych  chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 374 ze zmianami).

Informacja dot. wysokości dodatku energetycznego

Informujemy, iż zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.( M.P. z 2020r. poz. 374), wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2020r. do dnia 30 kwietnia 2021r. dla gospodarstwa domowego:
 
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 10,94 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,19 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,23 zł/miesiąc.
 
1 2

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.