• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Żarska Karta Seniora

Żarska Karta Seniora

 
 
KOMU PRZYSŁUGUJE ŻARSKA KARTA SENIORA
Karta przysługuje osobom stale zamieszkujące na terenie miasta Żary w wieku: kobiety powyżej 60 r.ż., mężczyźni powyżej 65 r.ż.
 
CO ZROBIĆ ŻEBY ZOSTAĆ PARTNEREM PROGRAMU
Żarscy przedsiębiorcy, organizacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty, które w ramach prowadzonej działalności wyrażają wolę udzielenia ulg, zwolnień, preferencji posiadaczom „Żarskiej Karty Seniora” mogą przystąpić do programu poprzez złożenie deklaracji dostępnej na stronie www.bip.zary.pl, www.zary.pl oraz w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żarach – BOM (wejście B).
Dwa powody, dla których warto wziąć udział w programie :
  • zwiększenie seniorom dostępności do usług i towarów,
  • wykreowanie pozytywnego wizerunku PARTNERA PROGRAMU
JAKIE UPRAWNIENIA DAJE ŻARSKA KARTA SENIORA
Listę partnerów ŻARSKIEJ KARTY SENIORA można zobaczyć TUTAJ
 
CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ ŻARSKĄ KARTĘ SENIORA
Należy złożyć wniosek. Wnioski przyjmowane będą przez cały rok kalendarzowy.
 
Formularze:
 
Formularz wniosku dostępny jest także w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żarach – Biuro Obsługi Mieszkańców (wejście B).
Seniorzy składają wypełnione i podpisane wnioski w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żarach – Biuro Obsługi Mieszkańców (wejście B).
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU
dokument tożsamości
 
KIEDY MOŻNA ODEBRAĆ ŻARSKĄ KARTĘ SENIORA
Wydanie Karty nastąpi w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
O dacie odbioru kart seniorzy zostaną poinformowani e-mailem,  telefonicznie lub pisemnie.
Senior odbiera kartę osobiście lub poprzez osobę upoważnioną.
 
CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY LUB ZNISZCZENIA KARTY
Senior niezwłocznie informuje Urząd Miasta o utracie lub zniszczeniu karty, telefonicznie pod numerem tel. 68 470 83 47 oraz potwierdza ten fakt pisemnie oświadczając o utracie lub zniszczeniu Żarskiej Karty Seniora. Następnie senior składa wniosek o wydanie duplikatu Karty.
 
NA JAKI OKRES JEST WYDAWANA KARTA
Karta „Żary Miasto Przyjazne Rodzinie” wydawana jest bezterminowo.
 
WAŻNOŚĆ KARTY
„Żarska Karta Seniora” jest ważna z dokumentem potwierdzającym tożsamość Użytkownika Karty.
 
KIEDY MOŻE NASTĄPIĆ UTRATA UPRAWNIEŃ
Użytkownik Żarskiej Karty Seniora traci uprawnienia do korzystania z Karty w przypadku gdy przestanie być stałym mieszkańcem Żar.
 
ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA PROGRAMU
ZAŁĄCZNIKI:

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.