• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Aktualności

Nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2023 roku

Burmistrz Miasta Żary ogłasza nabór wniosków na realizację usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 17.04.2023 r. do dnia 30.04.2023 r.
Dofinansowanie obejmuje koszty związane z:
- demontażem i zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
- zwrotem wydatków poniesionych przez właścicieli nieruchomości, którzy usunęli wyroby zawierające azbest we własnym zakresie po dnu 1 stycznia 2022 r. w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej,
Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne.
Uruchomienie przedmiotowego programu uzależnione będzie od wysokości środków jakie Gmina będzie musiała zabezpieczyć na ten cel. Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł do każdego 1 Mg (tony) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary w 2023 r. powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Żarach na Biurze Obsługi Mieszkańców wejście B lub za pomocą skrzynki EPUAP: /y337iyg5yw/SkrytkaESP.
Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 68 452 60 54 lub 68 470 83 69
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

Dzień Czystego Powietrza

14 listopada obchodziliśmy Dzień Czystego Powietrza. Urząd Miejski przy wsparciu Straży Miejskiej zachęcał mieszkańców do zgłębiania wiedzy w zakresie niskiej emisji. W tym roku przygotowaliśmy broszurki rodzinne, które przez zabawę przekazują wiele ciekawych informacji na temat zanieczyszczeń powietrza oraz smogu. W ramach wydarzenia można było uzyskać również informacje na temat zasad programów dotacyjnych (termomodernizacja, wymiana źródeł grzewczych na proekologiczne) a najmłodszym mieszkańcom proponowaliśmy „ekomalowanie” twarzy, bajki ekologiczne o naszym mieście i inne gadżety ekologiczne. Zwieńczeniem obchodów dnia Czystego Powietrza były warsztaty ekologiczne zorganizowane dla grup wiekowych 6-latków w dniach 16-17 listopada. Krótka prezentacja.

AZBEST – WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW W 2022 r.

Burmistrz Miasta Żary przedłuża termin naboru wniosków na realizację usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2022 r.
Dofinansowanie obejmuje koszty związane z:
- demontażem i zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
- zwrotem wydatków poniesionych przez właścicieli nieruchomości, którzy usunęli wyroby zawierające azbest we własnym zakresie po dnu 1 stycznia 2022 r. w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej,
Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne.
Uruchomienie przedmiotowego programu uzależnione będzie od wysokości środków jakie Gmina będzie musiała zabezpieczyć na ten cel. Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł do każdego 1 Mg (tony) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary w 2022 r. powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Żarach na Biurze Obsługi Mieszkańców wejście B lub za pomocą skrzynki EPUAP: /y337iyg5yw/SkrytkaESP.
Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 68 452 60 54 lub 68 470 83 69
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.
 

Nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2022 roku

Burmistrz Miasta Żary ogłasza nabór wniosków na realizację usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1.03.2022 r. do dnia 15.03.2022 r.
Dofinansowanie obejmuje koszty związane z:
- demontażem i zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
- zwrotem wydatków poniesionych przez właścicieli nieruchomości, którzy usunęli wyroby zawierające azbest we własnym zakresie po dnu 1 stycznia 2022 r. w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej,
Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne.
Uruchomienie przedmiotowego programu uzależnione będzie od wysokości środków jakie Gmina będzie musiała zabezpieczyć na ten cel. Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł do każdego 1 Mg (tony) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary w 2022 r. powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Żarach na Biurze Obsługi Mieszkańców wejście B lub za pomocą skrzynki EPUAP: /y337iyg5yw/SkrytkaESP.
Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 68 452 60 54 lub 68 470 83 69
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

Załączniki

Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych

Program "Czyste Powietrze"

„Czyste Powietrze” to Program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Działania te nie tylko pomagają chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększają domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Wysokość przyznanego dofinansowania jest uzależniona od dochodów.
W ramach zawartego porozumienia z WFOŚIGW w Zielonej Górze Urząd Miejski w Żarach udziela bezpłatnego wsparcia w zakresie merytorycznym dotyczącym Programu. Szczegółowych informacji udziela pracownik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska pod nr tel. 68 452 60 54. Można także samemu zasięgnąć informacji na stronie www.czystepowietrze.gov.pl bądź zadzwonić na infolinię Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dedykowaną programowi – nr tel. 68 419 69 49 .
 

Rozstrzygnięto konkurs plastyczno-techniczny „Smog nas zje? Mówimy nie!”

Konkurs plastyczno - techniczny pod hasłem: „SMOG NAS ZJE? MÓWIMY NIE!”

W ramach Dnia Czystego Powietrza zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastyczno – technicznym pt.: „Smog nas zje? Mówimy nie!"
Konkurs skierowany jest do dzieci z grup przedszkolnych:  5-cio i 6-cio latków.
Celem przedsięwzięcia jest :
- Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym.
- Podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu ochrony powietrza.
- Rozwijanie wśród dzieci postaw ekologicznych wobec środowiska naturalnego.
- Rozwijanie zmysłu plastycznego i kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją  ekologiczną.
Dla zwycięzców przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody.
Wierzymy, że zechcą Państwo przyłączyć się do podjętych przez nas działań związanych z popularyzacją ekologii w naszym mieście.
 
Poniżej zamieszczamy Regulamin Konkursu wraz z Kartą zgłoszenia i Oświadczeniem.

Święto Lasu i Ochrony Klimatu

W pierwszą sobotę września obchodziliśmy Święto Lasu i Ochrony Klimatu organizowane przez Fundację Natura Polska. Podczas spotkania mieszkańcy mogli uczestniczyć w pokazach i warsztatach związanych z ekologią, ochroną klimatu i promocją walorów przyrodniczych lasów. Podczas imprezy zaprezentowało się kilkudziesięciu wystawców. My też tam byliśmy! Mieszkańcy korzystali z naszej pomocy w zakresie wypełniania deklaracji odnośnie źródeł ciepła i  spalania paliw, a także uzyskali informacje o programie „Czyste powietrze”. Ponadto rachmistrzowie dokonywali spisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego. Do dyspozycji Żaran była również Straż Miejska. Mieszkańcy mogli otrzymać materiały edukacyjne  związane z tematyką ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego.
 

Informacja o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. : „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary o statusie miejskim”.

1 2 3 4

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.