• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

E-URZĄD

E-URZĄD

Znajdziecie tu Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące załatwienia spraw metodą elektroniczną.
 
SPRAWĘ MOŻNA ZAŁATWIĆ ELEKTRONICZNIE
poprzez:
 
  • Dedykowane (gotowe) formularze usług z serwisów typu gov.pl, ePUAP, obywatel.gov.pl, emp@tia udostępnione poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Żarach.
 
  • Formularz ogólny dla pozostałej korespondencji. Dokumenty przesyłane są przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Usługa realizowana jest poprzez serwisy ePUAP
    i gov.pl.
 
 
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Żarach dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
 
WAŻNE! Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy o zapoznanie się
z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego
w Żarach.
 
Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem:
 
 

Profil zaufany

Wykaz punktów potwierdzających Profil Zaufany w mieście Żary

- Urząd Miejski w Żarach, pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary, Biuro Obsługi Mieszkańca wejście B
- Urząd Skarbowy w Żarach, ul. Osadników Wojskowych 3/4, 68-200 Żary
 
 

Adres skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego w Żarach wskazany do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych:

/y337iyg5yw/skrytka – podstawowy adres dla dowolnej korespondencji elektronicznej kierowanej do Urzędu Miejskiego w Żarach, podpisanej i niepodpisanej
 
 

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw
z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadania publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP zgodne z Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.