• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

750-lecie Miasta Żary

  • 18-04-2013

750 LECIE MIASTA ŻARY

   Rozwój przestrzenny grodziska oraz ambicje łużyckiego rodu Dewinów uwiecznione zostały nadaniem miastu w 1260 r. praw miejskich, w oparciu o prawo magdeburskie. Prawo magdeburskie stanowiło zbiór nowoczesnych rozwiązań administracyjnych ustrojowych określających sposób funkcjonowania średniowiecznego miasta. Akt lokacyjny być może wystawiony przez Albrechta Dewina nie zachował się do naszych czasów. Mógł spłonąć w jednym z licznych wówczas pożarów miasta. Są tylko informacje o w innych dokumentach , że akt ten był widziany. Przetrwał akt odnowienia praw miejskich miastu Żary wydany przez cesarza Ferdynanda I. Dokument ten sporządzony został przed zakupem Żar przez biskupa wrocławskiego Baltazara Promnitza. Akt ten datowany jest na 1. maja 1556 r.
 
   Z okazji obchodów jubileuszu zorganizowany został Historyczny korowód. Mottem korowodu z okazji 750 lecia nadania praw miejskich w 2010 roku była symboliczna budowa miasta z makiet, które wykonywały i przyniosły różne grupy historyczne. Nie obyło się od inscenizacji nadania praw miejskich. Jednak punktem kulminacyjnym był włożenie do kuli szpicy nowo odbudowanej wieży ratusza pamiątkowych wydawnictw, płyt CD i innych informacji o współczesnym mieście. Ta kapsuła czasu na wysokości 25 m ma przez wieki stanowić wspomnienie o tym historycznym wydarzeniu.
 
Z tej tez okazji wydano wspólnie z Mennicą Polską okolicznościową monetę żarską w ilości 20 tys. sztuk. Wydano również Merkuriusz Żarski, który opisuje w żartobliwy sposób historię miasta. Na tę rocznicę wydano także książkę prof. Jerzego Piotra Majchrzaka pt „Sarove ad urbe condita”.
  • 08-03-2010

Zaproszenie na Historyczny korowód 750-lecia

  • 09-03-2010

Wydawnictwa z okazji 750-lecia

  • 31-03-2010

Konferencja naukowa „Powojenna historia Żar”

     W ramach obchodów jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich Żarom, w dniu 2 czerwca 2010r. w sali konferencyjnej Ratusza odbędzie się konferencja naukowa poświęcona powojennej historii Żar.
     Głównym organizatorem tej konferencji jest prof. dr hab. Tomasz Jaworski z Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Serdecznie zapraszamy.
czytaj dalej
  • 07-04-2010

Dukat lokalny „4 Żary”

     Z okazji jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich miastu Żary wykonany został dukat lokalny „4 Żary”, którego producentem jest Mennica Polska, a emitentem Urząd Miejski w Żarach.
     W dniu 7 kwietnia br. Burmistrz Żar Roman Pogorzelec podpisał umowę z Kołem Żarskim Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta, dotyczącą przekazania dukatów lokalnych „4 Żary”.
Dochód ze sprzedaży dukatów przeznaczony zostanie na budowę hospicjum w Żarach.
czytaj dalej

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.