• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Uchwały RM

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH OBOWIĄZUJĄCE OD 01 STYCZNIA 2023 ROKU

Uchwała nr XLVII/87/22 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
 
Uchwała nr XLVII/88/22 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2022r.  zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH OBOWIĄZUJĄCA OD 01 SIERPNIA 2022 ROKU

Uchwała nr XL/26/22 Rady Miejskiej W Żarach z dnia 29 kwietnia 2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.

Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH OBOWIĄZUJĄCA OD 01 LIPCA 2019 ROKU
Uchwała Nr VI/36/19  Rady Miejskiej W Żarach z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.
  • 27-03-2013

Uchwały Rady Miejskiej

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.