• Temperatura 2oC
 • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

PSZOK

Mieszkańcy Żar w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zawieźć wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonującego w PK PEKOM S.A. w Żarach, ul. Św. Brata Alberta 8.
W PSZOK przyjmowane są, powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych na terenie Miasta Żary, następujące odpady:
 • nadwyżki odpadów selektywnie zebranych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady ulegające biodegradacji, opakowania wielomateriałowe i odpady zielone),
 • niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości do 1,5 tony rocznie z jednej nieruchomości),
 • zużyte opony,
 • tekstylia i odzież.
PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Miasta Żary. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest czynny:
 • od poniedziałku do piątku -  w godzinach od 10:00 do 18:00
 • w sobotę - w godzinach od 08:00 do 12:00.

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.