• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

News box

Zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych

Od dzisiaj (14 listopada 2022 r.) mieszkańcy naszego miasta mogą składać w Urzędzie Miejskim w Żarach wnioski o zakup preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego).
Z preferencyjnego zakupu węgla może skorzystać osoba która otrzymała wcześniej dodatek węglowy, członek gospodarstwa domowego tej osoby, jak i osoba, która nie składała wniosku o dodatek węglowy, ale spełnia warunki do jego otrzymania.
Osoba zamierzająca skorzystać z zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, musi złożyć wniosek, w którym wskazuje ilość paliwa, jakie chce zakupić. Miasto daje możliwość zakupu węgla wyłącznie w postaci węgla grubego orzecha.
Koszt  węgla wynosi 2000 zł za tonę. Zakupu można dokonać w dwóch okresach, tj. do 31 grudnia 2022 r. oraz od 1 stycznia do 31 kwietnia 2023 r. W każdym z tych okresów można kupić maksymalnie 1,5 tony. Oznacza to, że łącznie jedno gospodarstwo domowe na okres grzewczy 2022/2023 może zakupić 3 tony węgla.
Jak wygląda procedura preferencyjnego zakupu węgla?
W pierwszej kolejności osoba zainteresowana zakupem węgla na preferencyjnych warunkach powinna złożyć wniosek:  
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Żarach od pon. do pt. w godz. od 8:00 do 15:00 (Punk Informacyjny- wejście A, stanowisko obsługi opłatomatu -wejście C, stanowisko – nr 6 BOM wejście „B”)
  • pocztą na adres: Urząd Miasta Żary, Pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na skrzynkę urzędu
    ePUAP: /y337iyg5yw/SkrytkaESP
Po potwierdzeniu przez pracownika Urzędu spełnienia warunków do preferencyjnego zakupu paliwa wnioskodawca otrzyma stosowną informację. Informacja zostanie przekazana na podany we wniosku adres e-mail lub na wskazany nr telefonu, nie wcześniej niż po uprzednim otrzymaniu węgla przez miasto.
Osoba, która otrzyma taką informację będzie zobowiązana do uiszczenia opłaty za zakup węgla. Jej wysokość uzależniona jest od ilości paliwa, które wnioskodawca zamierza kupić. Przykładowo, gdy jest to 1 tona, to należy wpłacić 2 tys. zł.
Natomiast w przypadku chęci zakupu 1,5 tony należy wpłacić 3 tys. zł.
Wpłaty należy przekazywać: przelewem na rachunek bankowy:
Przedsiębiorstwa Komunalnego PEKOM  S.A. w Żarach,
ul. św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary
27 1090 2561 0000 0001 5205 3077
Tytuł przelewu: „ Zakup preferencyjny węgla: imię i nazwisko wnioskodawcy”
W kolejnym kroku Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żarach  przekaże niezbędne dane, w tym dane wnioskodawcy oraz  ilość wnioskowanego paliwa, do Przedsiębiorstwa Komunalnego PEKOM S.A. w Żarach, zajmującego się dystrybucją węgla. Pracownik tego przedsiębiorstwa ustali telefonicznie z wnioskodawcą termin wystawienia faktury (na podstawie dowodu zapłaty za węgiel) oraz miejsce i termin wydania węgla. Przy czym wnioskodawca ponosi w całości koszt transportu węgla od ww.  przedsiębiorstwa pod wskazany we wniosku adres zamieszkania.
Telefon kontaktowy:
68 4708385  Wydział Spraw Społecznych
68 479 46 33 / 68 479 46 00 Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.