• Temperatura 2oC
 • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Informacje

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żary o statusie miejskim

Osiągnięte przez Gminę Żary o statusie miejskim w 2022 roku poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania- 0,00% (odpady zostały poddane innym niż składowanie procesom)
 • Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 31,25%
 • Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych- 11,99%

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żary o statusie miejskim

Osiągnięte przez Gminę Żary o statusie miejskim w 2021 roku poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania- 0,00% (odpady zostały poddane innym niż składowanie procesom)
 • Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 32,37%
 • Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych- 16,85%

Podmiot odbierający odpady komunalne w latach 2022-2023

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Świadczenie usług odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Żary o statusie miejskimi” zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym „PEKOM” S.A. z siedzibą przy ul. Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary.

Komunikat Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie „Zgłoś nielegalne postępowanie z odpadami”

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żary o statusie miejskim

Osiągnięte przez Gminę Żary o statusie miejskim w 2020 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania- 0,00% (odpady zostały poddane innym niż składowanie procesom)
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 47,51%
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 111,03 %

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Poszczególne odpady można odpłatnie dostarczyć do następujących podmiotów:
 • CZG 12 – Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 93 71
 • ZUO – International ul. Słubicka 50, Kunowice (nie przyjmują opon rolniczych), tel. 693 196 338
 • WTÓRPOL ul. Koniakowska 34A, Gorzów Wielkopolski , tel. 95 723 96 88

Podmiot odbierający odpady komunalne w 2021 roku

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Świadczenie usług odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Żary o statusie miejskimi” zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym „PEKOM” S.A. z siedzibą przy ul. Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary.
1 2 3

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.