• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Sprostowania, komentarze

Warto przeczytać !

NIEPRAWDA W ARTYKULE „Papier wszystko przyjmie”
 
Szanowni Mieszkańcy,
w lokalnej prasie opublikowano kolejne nieprawdziwe informacje. Tym razem
w artykule dotyczącym „Koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Żarsko Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
 
Nieprawdą jest sformułowanie: „Zapomniał o kładce”. „Koncepcja o tej inwestycji nawet nie wspomina”.
Prawda: „Połączenie kładką ul. Górnośląskiej z ul. Przeładunkową zostało pokazane na mapie https://zzof.gisgraph.pl/, która jest integralną częścią koncepcji.
Nieprawdziwe zdanie: „Przygotowanie kilkudziesięciu stron koncepcji kosztowało 120 tys. zł.”
Prawda: Cały dokument składa się z 3 integralnych części, łącznie ponad 300 stron. Dodatkowo utworzono cyfrową, interaktywną mapę. Ponadto przeprowadzono w różnej formie konsultacje społeczne, w których wzięło udział kilkaset osób oraz zmierzono dwukrotnie ruch rowerowy w kilkudziesięciu miejscach na terenie 5 gmin.
Powstała dokumentacja wspólnie z mieszkańcami jest podstawą do projektowania nowych dróg rowerowych w przyszłości na całym obszarze ŻŻOF.
Środki na wykonanie dokumentacji w 100% pochodzą z programów pomocowych.

Podatek od nieruchomości

Szanowni Mieszkańcy, Przedsiębiorcy w związku z pojawiającymi się informacjami przedstawiamy stan faktyczny:
W Żarach podatek od nieruchomości w ostateczności wzrósł o 10 %  w stosunku do poprzedniego roku tj. 50 % szacowanej inflacji, po wielu negocjacjach z przedstawicielami przedsiębiorców tj. Społeczną Radą Przedsiębiorców, na czele z  Przewodniczącym  znającym specyfikę i problemy lokalnego biznesu.                                                                                                  
Ustalono również systematyczny wzrost stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, aby w przyszłości  uniknąć radykalnego wzrostu stawek podatkowych, który nie będzie drastycznie uderzał w przedsiębiorców.
Podatnicy, którzy mają problemy z terminowym regulowaniem podatków, mogą zwracać  się z wnioskami  o udzielenie ulg podatkowych.
Ponadto opłata za zajęcie pasa drogowego jest obowiązkowa i przewidziana przez przepisy ustawy o drogach publicznych. Jednocześnie informuję, że  Rada Miejska nie może podjąć uchwały, która zniesie ten obowiązek lub ustanowi opłatę na poziomie 0 zł.

Stawka ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP

Informacja dla mieszkańców i rolników

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami w przestrzeni publicznej w sprawie żarskich targowisk miejskich informujemy:
Przedmiotem najbliższej sesji Rady Miejskiej nie będzie przenoszenie rolników z targowiska przy ul. Lotników na ryneczek przy ul. Kąpielowej, tylko wyznaczenie dodatkowego miejsca dla rolników i ich domowników w piątki i soboty, gdzie nie będzie pobierana opłata targowa.
 
Zgodnie z intencją ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, rada miejska wyznaczając powyższe miejsce bierze pod uwagę w szczególności dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum miasta oraz bliską lokalizację miejsc atrakcyjnych turystycznie.

‼ ‼Kolejne sprostowanie nieprawdziwych informacji – gazeta Regionalna ‼‼ Remont ul. Zwycięzców będzie!!!

Tak jak urzędnicy i część radnych z Zatorza obiecali, tak też będzie. Miasto nie rezygnuje z przebudowy ul. Zwycięzców. Projekt przygotowany przez Urząd Miejski w Żarach nie uzyskał koniecznej akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kontekście zamiany kostki brukowej na nawierzchnię asfaltową. W dalszym ciągu uważamy, że nawierzchnia asfaltowa jest najlepszym rozwiązaniem w tym miejscu ze względu na komfort życia mieszkańców (hałas). W związku z powyższym zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z nową propozycją wykorzystania kostki brukowej z drogi na wykonanie zatoczek parkingowych na tej inwestycji. Liczymy, że osiągniemy kompromis i jeszcze w tym roku remont się rozpocznie.
  

Informacja w sprawie artykułu „Ścieki na Przeładunkowej”

W związku z artykułem, który ukazał się dzisiaj w gazecie Regionalna „Ścieki na Przeładunkowej” informujemy, że Burmistrz po zapoznaniu się z informacją mieszkańca niezwłocznie przesłała zgłoszenie do Wydziału Ochrony Środowiska. Wydział po analizie przekazał zgłoszenie dotyczące wylewających się ze studzienki kanalizacyjnej ścieków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarach, celem podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania uciążliwości. Sugerowanie, że zgłoszenie nie zostało przekazane do realizacji jest kłamstwem!!! ZWiK pierwsze czynności podjął 22 kwietnia br.

Nikogo nie oszukaliśmy!

Informujemy, że właściciele zespołu pałacowo-zamkowego do czasu przekazania zamku na rzecz miasta nie wnioskowali, ani nie podejmowali jakichkolwiek starań o zmianę planu przestrzennego tego obiektu. Jednocześnie zwracamy uwagę, że mimo możliwości zagospodarowania pałacu z funkcjami usługowymi od wielu lat nie podejmują tych działań.  
Danuta Madej Burmistrz Miasta Żary nie wprowadziła w błąd Pana Marina Kwiatkowskiego i Jerzego Pietraka.

List otwarty pracowników Urzędu Miejskiego w Żarach

Informacja w sprawie stawek czynszu

W związku z artykułem, który ukazał się dnia 29 stycznia 2021 r. w gazecie Regionalna odnośnie podwyżek opłat informujemy, że stawki czynszu najmu za lokale użytkowe w poszczególnych strefach oraz wysokość stawek czynszu najmu za umieszczanie reklam i kamer monitorujących na gminnych budynkach mieszkalnych podlegają rocznej rewaloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Powyższy komunikat został opublikowany dnia 19 stycznia 2021 r w Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 58, w którym wskazano wzrost cen o 3,4 %.
Przedsiębiorcy, których sytuacja finansowa jest trudna mogą nadal składać wnioski o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych.
Informacje: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej tel. 68 453 98 07, e-mail: e-mail

Chryzantemy

Po raz kolejny mieszkańcy Żar zostali wprowadzeni w błąd artykułem w gazecie Regionalnej dotyczącym akcji pomocy dla sprzedawców chryzantem. Zdjęcie pokazujące rondo, które nie jest rondem miejskim i sugerujące, że jest to działanie służb miejskich jest nieprawdą. Informujemy, że kupiliśmy chryzantemy za kwotę 6 000 zł i otrzymaliśmy ponadto 4 700 chryzantem. Nasze chryzantemy zostały posadzone dużym wysiłkiem pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Wypoczynku na miejskich rondach, skwerach oraz przekazane do miejskich jednostek. Włożyliśmy dużo starań, aby chryzantemy mogły jak najdłużej cieszyć naszych mieszkańców. Poniżej kilka zdjęć jak wyglądają chryzantemy w naszym mieście.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 2 3

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.