• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

WSPÓŁPRACA I PROJEKTY

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 ŁSW w Żarach

Żary Umieją Pływać – lista przyjętych

Pozyskanie środków na termomodernizację Miejskiego Przedszkola nr 7

Uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinansowanie w wysokości 1 138 289,86 zł na realizację projektu pt. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 7 w Żarach przy ul. Szymanowskiego 2, złożonego w ramach konkursu nr RPLB.11.01.00-00-IZ.00-08-K01/22 – Oś Priorytetowa 11 „ REACT –EU wspiera lubuskie” Działanie 11.1 „ Efektywność energetyczna – REACT – EU.

Grant - Asystent ucznia

Nowoczesna edukacja przedszkolna w Żarach

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.01.01-IŻ.00-08-K04/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej pt. Nowoczesna edukacja przedszkolna w Żarach pragniemy poinformować, iż nasz projekt został pozytywnie oceniony i dofinansowany w kwocie 278 645,72 zł
Projekt realizowany będzie w Miejskim Przedszkolu nr 10 w Żarach od 1.08 2022 do 30.06.2023 r. i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowane będą między innymi zadania:
-  doposażenie przedszkola w  sprzęt i pomoce dydaktyczne (zestawy do zajęć  kodowania na dywanie oraz kodowania na ekranie, Robot Genibot, Magiczne dywany, J. angielski - Akademia Umysłu Junior Edu, Tablet, Pracownia umiejętności technicznych i kodowania
- kursy dla nauczycieli,
-  zajęcia dla dzieci kształtujące kompetencje kluczowe i umiejętności niezbędne na rynku pracy (w tym Wycieczka do Centrum Nauki Keplera, Warsztaty Lego-Robocik, Zajęcia - Kraina Eksperymentów, Zajęcia - Mali Konstruktorzy).
 
 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
 
Źródło finansowania:
 
Dnia 25 maja 2022 r. podpisano Umowę Nr 28.43.II.2022 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego oraz szkoły
w ramach Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
 
Na podstawie powyższej umowy Gmina Żary o statusie miejskim otrzymała w 2022 roku dotację celową z budżetu państwa w kwocie 39 000,00 zł.
Program realizowany jest w ramach Priorytetu 3 ,,Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1 ,,Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji 3.2 ,,Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”) ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, ustanowionego uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
 
Opis projektu:
W ramach Priorytetu 3 ,,Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” wsparcie finansowe zostaje udzielone:
1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:
     a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,
     b) realizację działań promujących czytelnictwo;
2. w odniesieniu do szkół na:
     a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
     b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych,
     c) realizację działań promujących czytelnictwo.
 
Środki finansowe oraz wysokość dofinansowania otrzymana przez Gminę Żary o statusie miejskim w 2022 roku:
W ramach Priorytetu 3,, Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” Gmina Żary o statusie miejskim otrzymała środki finansowe w wysokości 39 000,00 zł, skierowane do następujących jednostek biorących udział w programie:
 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
Jednostka
Dofinansowanie
Wkład własny
Całkowity koszt
Miejskie Przedszkole Nr 10 im. Bajka
w Żarach
3 000,00 zł
750,00 zł
3 750,00 zł
Szkoła Podstawowa
Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach
12 000,00 zł
3 000,00 zł
15 000,00 zł
Szkoła Podstawowa
Nr 2 im. Janusza Korczaka w Żarach
12 000,00 zł
3 000,00 zł
15 000,00 zł
Szkoła Podstawowa
Nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Żarach
12 000,00 zł
3 000,00 zł
15 000,00 zł
Razem
39 000,00 zł
9 750,00 zł
48 750,00 zł
 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Gmina Żary o statusie miejskim w 2022 roku otrzymała wsparcie w ramach Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”
 
Priorytet 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” wspiera organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne.
W ramach Priorytetu 3 Gmina Żary o statusie miejskim otrzymała środki finansowe w wysokości 39 000,00 zł, skierowane do następujących jednostek biorących udział w programie:
 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
Jednostka
Dofinansowanie
Wkład własny
Całkowity koszt
Miejskie Przedszkole
Nr 10 im. Bajka
w Żarach
3 000,00 zł
750,00 zł
3 750,00 zł
Szkoła Podstawowa
Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach
12 000,00 zł
3 000,00 zł
15 000,00 zł
Szkoła Podstawowa
Nr 2 im. Janusza Korczaka w Żarach
12 000,00 zł
3 000,00 zł
15 000,00 zł
Szkoła Podstawowa
Nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Żarach
12 000,00 zł
3 000,00 zł
15 000,00 zł
Razem
39 000,00 zł
9 750,00 zł
48 750,00 zł

Laboratoria przyszłości w Żarach

Program rządowy "Laboratoria przyszłości"

„Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów” - konferencja podsumowująca

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

45Galeria zdjęć: „Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów” - konferencja podsumowująca

1 2 3

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.