Zakończyły się roboty budowlane związane z przebudową ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Żarach, w ramach zadania pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Żarach przy ul. Szpitalnej – Etap I”. Wykonawcą robót była firma Daniel Wojciechowski Usługi Drogowo – Budowlane z siedzibą Lubsko.