W związku z awarią sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Żagańskiej w poniedziałek o godzinie 8.30 zamknięty zostanie odcinek drogi, który ze względów bezpieczeństwa musi zostać wyłączony z ruchu. Na odcinku tym wprowadzona zostanie awaryjna organizacja ruchu, zakładająca objazd ulicami Warsztatową, Ptasią, Słowiczą, Szpitalną.

Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu umożliwiać będzie wjazd na wyłączony odcinek wyłącznie mieszkańcom, pracownikom i służbom ratunkowym.

Planowany termin wykonania prac wynosi 7 dni.