28 maja 2024 roku burmistrz Edyta Gajda, przy kontrasygnacie skarbnik Joanny Wojak, podpisała umowę na remont ulicy Sportowej. Ze strony wykonawcy Firmy M&J Sp. z o.o. dokument podpisała Marta Jakowicka i Piotr Mikołajczyk.
Nie ma mojej zgody na wycinkę drzew w zakresie wskazanym w projekcie – podkreśliła burmistrz Edyta Gajda. – Usunięte zostaną wyłącznie drzewa zagrażające realizacji inwestycji. Wystąpiłam również o etapowanie zadania, tak aby nie zamykać całej Sportowej na okres inwestycji. Dziękuję Wykonawcy za zrozumienie i współpracę w tej materii.
Prace rozpoczną się na odcinku od ulicy Kaszubskiej do Smoczyka. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do trzech tygodni. O zmianie organizacji ruchu będziemy informowali na bieżąco.
W ramach zadania wykonana zostanie nowa:
👉 konstrukcja i nawierzchnia jezdni,
👉 chodniki,
👉 ścieżki rowerowe,
👉 kanalizacja deszczowa,
👉oświetlenie.
Przebudowa ulicy Sportowej wykonana zostanie za kwotę 11 067 617,49 zł, z czego ok. 50% pokryje dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowny termin realizacji inwestycji wynosi 24 miesiące.