Podsumowanie 2022 roku.

Kolejna prezentacja przygotowana przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych.