Danuta Madej Burmistrz Miasta Żary wraz z przedstawicielami urzędu i muzeum gościła w Żarach delegację z miasta Forst, której przewodniczył Sven Zuber z zarządu Miasta Forst oraz Stefan Palm kierownik Ogrodu Różanego, Jörn Brunotte Dyrektor Muzeum Włókiennictwa, Michaela Böhme Zastępca Dyrektora Muzeum Włókiennictwa. Rozmawiano miedzy innymi o współpracy kulturalnej i turystycznej oraz Europejskim Związku Parków Łużyckich.
Wspominano również o wielu elementach łączących oba miasta należące kiedyś do rodu Bibersteinów oraz historii włókiennictwa. Goście z Forstu zwiedzali nasze miasto. W żarskim zamku spotkali się z przedstawicielem Stowarzyszenia Region Łużyce, odwiedzili też Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego, tam spotkali się z przedstawicielem Stowarzyszenia Miłośników Żarskiej Porcelany. Odwiedzili folwark, park przypałacowy, wieżę wartowniczą i wiele innych miejsc. Szczególnie zainteresowani byli przyszłą współpracą między muzeami z Forstu i Żar.