kładka na strefie21 maja 2024 roku odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Żarach, w trakcie której zabezpieczono 1 970 392 złote na zadanie budowy kładki pieszo-rowerowej nad obwodnicą przy strefie przemysłowej Lotnisko. Przesunięcie okazało się konieczne, ponieważ inwestycja nie została zrealizowana w terminie projektu, zatem miasto nie otrzyma całości środków norweskich na realizację tego zadania. Inwestycja zostanie oczywiście zrealizowana i zakończona, a dwa miliony złotych na jej opłacenie pochodzić będzie z subwencji inwestycyjnej, którą w lutym tego roku otrzymały Żary.

Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo-rowerowej nad droga krajową nr 12 przy strefie przemysłowej Lotnisko w Żarach realizowana jest na podstawie umowy z 28 października 2022 roku w formule zaprojektuj –wybuduj, obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę oraz wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na pojawiające się trudności przy realizacji inwestycji zadania nie zrealizowano w planowanym dla projektu terminie (30 kwietnia 2024 roku). Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 3 października 2024 roku.

Wartość całego zadnia wynosi 7.985.207,19 złotych. Dofinansowanie inwestycji wyniesie 1.700.978,25 złotych.

Link do sesji