5 czerwca przeprowadzono w Żarach konsultacje dokumentu strategicznego dla Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego, jakim jest strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na spotkaniu z mieszkańcami i partnerami ŻŻOF przedstawiono 4 cele, wokół których skupione zostały projekty. Są nimi:

 • dynamiczna i zielona gospodarka ŻŻOF,
 • ŻŻOF przyjazny środowisku i przygotowany na zmiany klimatu,
 • zrównoważone usługi publiczne dla mieszkańców ŻŻOF,
 • wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego ŻŻOF.

W ramach naszego obszaru funkcjonalnego współpracuje 5 gmin partnerskich, które opracowały 36 projektów w 9 obszarach tematycznych i
8 wiązkach o wartości ponad 16 mln euro przeznaczonych na projekty. Aż 13 projektów jest gotowych do złożenia w roku 2024.

Żary będą ubiegały się o dofinansowanie na:

 • budowę instalacji OZE na basenie i przy szkołach,
 • zagospodarowanie stawów poligonowych wraz z odbudową retencji w dolinie cieku Stawnica,
 • budowę ścieżek rowerowych,
 • inwestycje w edukację,
 • udostępnienie Zamku Bibersteinów do celów kulturalnych,
 • cyfryzację usług dla mieszkańców,
 • rozwój systemu usług zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

W spotkaniu wzięła udział Angelika Sznabel, zastępca burmistrza Żar, która koordynuje działania w zakresie miejskich projektów.