5 czerwca 2024 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach odbył się festyn integracyjny przeciwko przemocy domowej pod nazwą „Łączymy siły, łamiemy milczenie”.

Celem festynu było uwrażliwienie społeczności na problemy przemocy domowej oraz kształtowanie świadomości społecznej przez informowanie i edukowanie o formach wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Organizatorem festynu był Zespół Interdyscyplinarny, w którego skład wchodzą: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach, Urząd Miejski w Żarach, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, Komenda Powiatowa Policji w Żarach, Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR, 105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach, Sąd Rejonowy w Żarach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Burmistrz Miasta Żary Edyta Gajda.

materiał nadesłany