Żary posiadają nowy systemem monitorowania zanieczyszczeń, który opracowali naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego i firma Integrale IT. Dotychczasową stację analizującą jakość powietrza zastąpi 15 urządzeń, pozwalających sprawdzać wszystkie parametry na bieżąco. W ramach systemu ZAIRYMON będzie mierzona imisja zanieczyszczeń powietrza takich jak pyły zawieszone: PM10  i  PM 2,5, O3 (ozon), SO2 (dwutlenek siarki), NO2 (dwutlenek azotu) i CO (tlenek węgla).

Nowy system zbudowany jest z 15 urządzeń pomiarowych zlokalizowanych przy ulicach Żagańskiej, Staszica, Paderewskiego przy Orliku, Poznańskiej,  Ułańskiej, Śródmiejskiej, przy Szpitalu na Wyspie, Łokietka, przy Orliku na ul. Sikorskiego, przy SP nr 2, Kujawskiej, Śląskiej, Zgorzeleckiej, SP nr 8 oraz przy „Wodniku”.

Niebawem uruchomiona zostanie strona, na którym będzie można sprawdzać wyniki pomiarów publikowanych w czasie rzeczywistym. System ZAIRY wyposażono w najnowocześniejszą aparaturę pomiarową mierzącą wymagane wskaźniki jakości powietrza oraz aparaturę mierzącą parametry meteorologiczne w sposób ciągły z krokiem czasowym (próbkowaniem) nie dłuższym niż 30 minut. Wszystkie mierzone parametry są w sposób nieprzerwany archiwizowane w czasie rzeczywistym na dedykowanych serwerach sieciowych. System pozwoli postawić diagnozę źródeł zanieczyszczenia i możliwość podejmowania działań w zakresie np. emisji niskiej, punktowej.

Całość systemu (urządzenia będą na bieżąco kalibrowane) pozwoli na przekazywanie bardzo wiarygodnych wyników pomiarowych tak, aby mieszkańcy mieli pełną, rzeczywistą i wiarygodną informację w zakresie jakości powietrza na obszarze całego miasta. System wychwytuje wszystkie zanieczyszczenia, które pochodzą z dowolnego emitora czyli obejmującego  np. budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej czy budynki przemysłowe w ramach np. niskiej emisji, emisji liniowej czy punktowej (przemysłowej). Ponieważ jest on elastyczny, istnieje możliwość rozbudowy o urządzenia pomiarowe mierzące dowolne zanieczyszczenia np. benzen czy  HCHO (Formaldehyd).

Koszt budowy systemu wyniósł 2 495 727,45 złotych. Całość zadania zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Lokalnego, finansowanego z funduszy EOG i funduszy norweskich.

 

Materiał TVP Gorzów Wielkopolski na temat żarskiego systemu