Zakończyliśmy realizację projektu „Pieszo czy na rowerze bądź bezpieczny na drogach w Żarach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dzięki pozyskanym funduszom wyznaczono przejście dla pieszych przy ulicy Żagańskiej, zakupiono i zamontowano 10 wyświetlaczy prędkości, zakupiono mobilne miasteczka rowerowe dla miejskich szkół podstawowych. W każdym zestawie znajduje się rondo, przejścia dla pieszych, przejazd kolejowy, ścieżki rowerowe, drogi oraz sygnalizacje świetlne. Miasteczka pomogą uczniom klas czwartych zdobywać wiedzę ze znajomości znaków i przepisów ruchu drogowego w związku z egzaminami na kartę rowerową.

Symboliczne przekazanie mobilnego miasteczka rowerowego odbyło się w Szkole Podstawowej nr 8 im. w Żarach w trakcie rowerowego pikniku. W trakcie imprezy nagrodzono również 24 piątoklasistów i szóstoklasistów, którzy brali udział w “Konkursie wiedzy o przepisach ruchu drogowego oraz zachowania ostrożności i bezpieczeństwa na drodze”. Konkurs przeprowadzony został elektronicznie na platformie kartarowerowa.net. Na pikniku uczniowie klas 4-7 klas zaprezentowali swoje umiejętności prawidłowej jazdy.

Projekt „Pieszo, czy na rowerze bądź bezpieczny na drogach w Żarach” kosztował 429.457,82 zł, kwota dofinansowania wyniosła 365.039,14 zł.

Zadanie zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.