Zdjęcie ze spotkania Burmistrz Miasta Żary Danuty Madej z Zastępcą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie i radną sejmiku województwa lubuskiego Panią Małgorzatą Gośniowską

Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej spotkała się dzisiaj z Zastępcą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie i radną sejmiku województwa lubuskiego Panią Małgorzatą Gośniowską – Kola. Rozmowy dotyczyły współpracy w zakresie bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej samorządom przez KOWR na poprawę infrastruktury technicznej związanej z terenami po dawnych PGR-ach.