Biuro Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” ogłosiło nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów w zakresie Celu Szczegółowego 4.6. „Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych”. Nabór ogłosił również niemiecki partner z Guben Euroregion „Spree – Neisse – Bober” w zakresie Celu Szczegółowego 6.3 „Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie”.

W związku z tym zapraszamy Państwa na szkolenie, które odbędzie się w Folwarku Zamkowym w Żarach 17 lipca 2024 r. o godz. 9.00. Zachęcamy do udziału w nim stowarzyszenia i kluby sportowe z Żar i okolic.

Szkolenie dotyczyło będzie zasad naboru i realizacji projektów w całym Funduszu Małych Projektów.

Rejestracja odbywa się  do 15 lipca pod adresem mailowym: info@euroregion-snb.pl. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.