Realizacja zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Moniuszki, Strzelców i Żabikowskiej w Żarach”.  Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład.