Od 3 czerwca 2024 roku na terenie naszego miasta rozpocznie swoją działalność kolejna (trzecia) placówka wsparcia dziennego z lokalizacją w dzielnicy „Zatorze”.  Świetlica Środowiskowa „Pięknolesie” będzie prowadzana przez Fundację Pięknolesie w obiekcie Żłobka Niepublicznego „Bajkowy Miś” przy ul. Hutniczej 1 w Żarach.

Opieką i wsparciem w palcówce zostaną objęte dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Fundacja zapewnia uczestnikom opiekę 3 razy w tygodniu, tj. w poniedziałek, środę i piątek  w godzinach od 1700 do 1900 . W ramach zajęć planowane są wycieczki (w tym dwie wyjazdowe), wyjścia na basen, na salę zabaw i LaserTag, wyjścia do kina, muzeum i ŻDK. Ponadto dla uczestników Świetlicy zaplanowano warsztaty z zakresu terapii zajęciowej, a także wsparcie w nauce  i konsultacje ze specjalistami (psycholog, terapeuta-pedagog, logopeda). Dzieci zostaną objęte opieką przez doświadczonych wychowawców, a w czasie trwania zajęć świetlicowych otrzymają napoje oraz posiłki.

Zapisy do Świetlicy przyjmowane są przez panią Krystynę Adamenko tel. 606 706 627. Szczególnie do uczestnictwa w zajęciach zachęcamy dzieci z ul. Okrzei, Szkolnej, Witosa, Katowickiej i przyległych.

Prowadzenie placówki jest zadaniem własnym gminy. Fundacja Pięknolesie została wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert. Na realizację zadania otrzyma środki finansowe  (dotację na wsparcie zadania) w wysokości 40 000 złotych.

 

link rekrutacyjny do świetlicy