Ochotnicza Straż Pożarna Żary-Kunice zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego quada przystosowanego do celów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Żary-Kunice wraz z przyczepką do jego transportu.

Szczegóły dotyczące składania ofert:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Umowa

Klauzula informacyjna RODO