22 lipca rusza Żarski Budżet Obywatelski na rok 2025.  Aby zachęcić Was do  aktywności i zgłaszania pomysłów, zmieniliśmy regulamin.

Jakie zmiany zakłada Żarski Budżet Obywatelski?

 • Liczymy na młode pomysły na Żary i dlatego obniżyliśmy wiek biorących udział w ŻBO do 16 roku życia (zarówno w przypadku zgłaszania pomysłów, jak i na etapie głosowania),
 • Oprócz zadań inwestycyjnych (o wartości do 400 000 złotych) czekamy na Wasze pomysły nieinwestycyjne lub ekologicznie (o wartości do 50 000 złotych),
 • Dla każdego mieszkańca po dwa głosy – wybierasz jedno zadanie inwestycyjne i jedno nieinwestycyjne – w ten sposób pomysły ekologiczne lub kulturalne zyskują równe szanse na realizację,
 • Wasze pomysły i potrzeby nie rywalizują z potrzebami szkół, przedszkoli i miejskich jednostek – wykluczyliśmy działania na tych obiektach z regulaminu.

Część zasad pozostaje bez zmian:

 • Wasz pomysł wymaga poparcia jednej osoby, którą jesteście sami,
 • realizujemy zadania inwestycyjne wyłącznie na terenach należących do miasta (z wyłączeniem m.in. terenów wspólnot mieszkaniowych, terenów zamkniętych, terenów spółdzielni, własności indywidualnej),
 • projekty nieinwestycyjne muszą mieścić się w zakresie zadań realizowanych przez gminne instytucje kultury lub zakład budżetowy (dotyczyć kultury lub sportu),
 • cała procedura prowadzona jest wyłącznie w formie elektronicznej – poprzez stronę www.zary.konsultacjejst.pl,
 • zgłaszane projekty muszą być możliwe do zrealizowania w roku 2025 od opracowania dokumentacji projektowej do zakończenia realizacji inwestycji, w ramach rocznego planu wydatków gminy, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych;

Kiedy, co, gdzie i jak, czyli harmonogram:

 • 22 lipca-2 sierpnia – zgłaszacie swoje pomysły poprzez stronę www.zary.konsultacjejst.pl,
 • do 5 września trawa ich weryfikacja i publikacja wniosków spełniających zasady Żarskiego Budżetu Obywatelskiego
 • 6 września-12 września – zweryfikujemy ewentualne odwołania
 • 20 września – ogłosimy, które projekty spełniają zasady Żarskiego Budżetu Obywatelskiego
 • 23 września-13 października – głosujemy
 • 15 października ogłosimy, które zadania otrzymały największą liczbę głosów i będą realizowane w 2025 roku.

I najważniejsze – Żarski Budżet Obywatelski to Wy! Wasze pomysły, Wasze głosy, Wasze Żary!