Rozstrzygnęliśmy konkursu plastyczny pod nazwą „Czyste powietrze masz, gdy o nie dbasz”, do udziału w którym zaprosiliśmy dzieci z żarskich szkół podstawowych. Zadaniem uczestników konkursu było wykonie prac plastycznych lub plastyczno-technicznych o tematyce związanej z ochroną powietrza i klimatu. Praca miała nawiązywać do działań, które można podjąć w swoim lokalnym otoczeniu.

Komisja Konkursowa oceniła zgłoszone prace i wytypowała zwycięzców, którymi zostali:

I miejsce: Liliana Ostojicz ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Żarach

II miejsce: Pola Łumińska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach

III miejsce Marek Kida, ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach

Wyróżnienia otrzymali:

Emilia Sochańska, Szkoła Podstawowa nr 5 w Żarach

Łucja Płazińska, Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach

Pola Szatkowska, Szkoła Podstawowa nr 5 w Żarach

Zofia Marszewska, Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach

Jakub Bidak, Szkoła Podstawowa nr 5 w Żarach

Wręczenie nagród laureatom odbędzie się na pikniku ekologicznym, na który zapraszamy 7 czerwca do Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach. Konkurs przeprowadzono w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.