W Żarach z wizytą przebywali przedstawiciele strony niemieckiej Europejskiego Związku Parków Łużyckich. Spotkali się z Burmistrz Miasta Żary Danutą Madej i Naczelnikiem Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji Ireneuszem Brzezińskim.

Omawiano tematy współpracy miasta ze związkiem parków. Była to również doskonała okazja do przedstawienia działań podejmowanych na terenie naszego miasta, szczególnie dotyczących obiektów parkowych oraz żarskiego zamku.

Na zakończenie zaproszeni goście udali się na spacer po zamku i Żarach.