podziękowania

W dniu 29 września miała miejsce akcja ekologiczna pod nazwą “Czyste, Zielone Miasta”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Program Czysta Polska we współpracy z Urzędem Miejskim w Żarach. Wydarzenie rozpoczęło się przy Szkole Podstawowej nr 1 powitaniem przez Zastępcę Burmistrza Pana Patryka Falińskiego oraz liczne grono uczniów gotowych do podjęcia ekologicznych wyzwań. O przebieg wydarzenia oraz dobrą atmosferę zadbał prowadzący event – Pan Sławomir Kordyjalik. Uczestnicy wśród których byli uczniowie SP nr 1 oraz SP nr 5 zebrali aż 500 kg odpadów, które zostały odpowiednio zutylizowane. Przy wsparciu i sprawnej organizacji Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Wypoczynku posadzono 10 jarząbów pospolitych, co przyczyniło się do zwiększenia zielonych terenów w naszym mieście. Warto dodać, że od 2018 w Żarach przybyło ponad 1867 szt. drzew i 18588 szt. krzewów. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Lipinki Łużyckie przekazano mieszkańcom 200 sadzonek, wśród których znalazły się takie gatunki jak świerk pospolity, głóg jednoszyjkowy, czereśnia ptasia, jabłoń płonka oraz jarząb pospolity. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli również okazję zdobyć praktyczną wiedzę na temat roślin, dzięki warsztatom prowadzonym przez Panią Agnieszkę Ryzzę Woźniak, dendrologa współpracującego z Urzędem Miejskim. Była to doskonała okazja do nauki o różnych gatunkach roślin oraz ich właściwościach. Dodatkowym działaniem proekologicznym było malowanie rampy na miejskim Skate Parku farbą pochłaniającą smog. Dzięki temu zabiegowi, nie tylko poprawiła się estetyka parku, ale także jakość powietrza poprzez zmniejszenie ilości szkodliwych substancji. Mieszkańcy mieli również okazje zrelaksować się i rozwinąć swoją kreatywność podczas warsztatów tworzenia z gliny. Przy pomocy koła garncarskiego oraz instruktorki Pani Magdaleny Godawy-Jabłko powstały piękne naczynia, które można było zabrać do domu.
Podczas akcji nie mogło również zabraknąć stoiska projektu „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i funduszy Norweskich realizowanego w ramach programu “Rozwój Lokalny”. Mieszkańcy mogli poznać wiele interesujących zadań, które są wdrażane dzięki środkom z funduszy norweskich, należy do nich m.in. pierwszy w Polsce innowacyjny system monitoringu i analiz jakości powietrza w mieście Żary. Uczestnicy eventu mogli zasmakować również pysznej grochówki ugotowanej przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy oraz ciasta upieczone przez rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, pracowników Urzędu Miejskiego oraz tort ufundowany przez Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM”. Rejonowe Koło Pszczelarzy w Żarach przygotowało degustacje miodów oraz wiele ciekawych informacji o pszczołach i tworzeniu domów dla tych owadów.
Fascynaci służb mundurowych mogli wsiąść do wozów bojowych i przez chwilę poczuć się jak strażak, policjant czy strażnik miejski. Dodatkową atrakcją była „super śmieciarka”. Zainteresowani mogli zobaczyć jak wygląda „od środka” praca służb porządkowych Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM”. W działania edukacyjne podczas akcji ekologicznej włączył się również Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zostały zaprezentowane liczne doświadczenia i eksperymenty chemiczne. Dla najmłodszych czekało stanowisko Łużyckiego Centrum Recyklingu z licznymi zabawami i grami edukacyjnymi. Dużą dawkę wiedzy o naszych pobliskich lasach i żyjących w nich zwierzętach przedstawiło Nadleśnictwo Lipinki oraz Koło Łowieckie „ Grzywacz” – Brzeźnica. Imprezę uświetnili także przedstawiciele Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu, edukując również naszych najmłodszych mieszkańców. Nad stroną techniczną działań czuwał Żarski Dom Kultury. Na uwagę zasługują także piękne fotografie wykonane przez Pana Andrzeja Buczyńskiego, które uwieczniły akcję „Czyste, Zielone Miasta”. Na zakończenie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 zaskoczyli wszystkich kreatywnym wykorzystaniem odpadów podczas ekologicznego pokazu mody. Była to doskonała okazja do ukazania, że nawet z pozornie bezużytecznych przedmiotów można stworzyć coś wartościowego i pięknego.
Organizacją i przebiegiem akcji zajmowali się pracownicy Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta pod kierownictwem Z-cy Naczelnika Pana Daniela Babuli Ich pomoc i zaangażowanie były nieocenione oraz przyczyniły się do sukcesu całego wydarzenia. Dzięki tej akcji Żary nie tylko zostały oczyszczone z niepotrzebnych odpadów, zwiększyła się ilość zieleni oraz została podniesiona świadomość ekologiczną. To niezwykle ważne wydarzenie zmotywowało także mieszkańców do poprawy jakości życia w mieście poprzez troskę o środowisko naturalne.

Urząd Miejski w Żarach dziękuje wszystkim osobom, instytucjom, dla których działania ekologiczne są ważne. Szczególne wyrazy wdzięczności za wsparcie organizacji wydarzenia oraz zapewnienie atrakcji dla mieszkańców podczas eventu ekologicznego kierujemy do:

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach
Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Wypoczynku
Przedsiębiorstwa Komunalnego PEKOM
Pani Agnieszki Ryzzy – Woźniak
Żarskiego Domu Kultury
Łużyckiego Centrum Recyklingu
Nadleśnictwa Lipinki Łużyckie
Ośródka Kultury i Biblioteka Trzebiel
MAKKIREQU Magdalena Godawa- Jabłko
Koła Łowieckiego “GRZYWACZ” – Brzeżnica
Rejonowego Koła Pszczelarzy w Żarach
Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
Komendy Straży Miejskiej w Żarach
Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
Ochotniczej Straży Pożarnej Kunice
Komendy Powiatowej Policji w Żarach
Pana Andrzeja Buczyńskiego- oprawa fotograficzna
Pana Sławomira Kordyjalika – oprawa konferansjerska