Oferta nr 1 – Teren niezabudowany, ul. Handlowa/Gospodarcza

1. Powierzchnia całkowita:
ok. 10,5 ha (działki od 0-2 ha).

2. Sposób zagospodarowania:
zabudowa przemysłowa
zabudowa składowa, magazynowa,
usługi rzemieślnicze

Działki można łączyć na życzenie inwestora.
Możliwa sprzedaż części ulicy Handlowej.
Miejscowy Plan Zagospodarowania,
Uchwała Rady Miejskiej w Żarach TUTAJ
Mapa w załączeniu.

3. Lokalizacja:
Działki położone są:
• w mieście Żary na terenie Parku Przemysłowego Żary,
• przy granicy z Niemcami – w pobliżu autostrady A18 (E36) Wrocław-Berlin– 9 km do najbliższego zjazdu.
• bezpośrednio przy drogach krajowych 12 i 27 i drodze wojewódzkiej 287.
• bezpośredni dostęp do obwodnicy miejskiej.

4. Opis
Nieużytek, teren niezabudowany.

5. Uzbrojenie:
kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz w przyległych ulicach.

6. Proponowana cena:
Szacunkowa ok. 95 PLN/m2 +VAT do ustalenia w drodze przetargu.

7. Forma zbycia praw: Sprzedaż. Oferta wyłącznie dla MŚP

8. Plan zagospodarowania przestrzennego:
Aktualny, zatwierdzony, mapka planu w załączeniu.

Kontakt:
Ireneusz Brzeziński
Inspektor Wydziału Polityki Regionalnej, Promocji i Pozyskiwania Środków Pomocowych
Urząd Miejski w Żarach
tel. +48 68 470-8317
fax +48 68 470-8378
e-mail: e-mail