Znajdziecie tu Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące załatwienia spraw metodą elektroniczną.

SPRAWĘ MOŻNA ZAŁATWIĆ ELEKTRONICZNIE
poprzez:

  • Dedykowane (gotowe) formularze usług z serwisów typu gov.pl, ePUAP, obywatel.gov.pl, emp@tia udostępnione poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Żarach.

Logotyp/przycisk z napisem Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (EBOI)

  • Formularz ogólny dla pozostałej korespondencji. Dokumenty przesyłane są przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Usługa realizowana jest poprzez serwisy ePUAP i gov.pl.

Logotyp/przycisk z napisem Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Żarach

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Żarach dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

WAŻNE! Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy o zapoznanie się z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego w Żarach.

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: Logotyp ePUAP

Profil zaufany

ZOBACZ – jak uzyskać Profil Zaufany

Wykaz punktów potwierdzających Profil Zaufany w mieście Żary

Adres skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego w Żarach wskazany do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych:

/y337iyg5yw/skrytka – podstawowy adres dla dowolnej korespondencji elektronicznej kierowanej do Urzędu Miejskiego w Żarach, podpisanej i niepodpisanej

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadania publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP zgodne z Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.