Loading...
Społeczna Rada Przedsiębiorców2023-09-20T15:40:07+02:00

Skład Zarządu Społecznej Rady Przedsiębiorców na lata 2021 – 2025

  • Marek Przedwojski – Prezes
  • Krzysztof Niekało – Wiceprezes
  • Barbara Sajnug – Sekretarz

Dane kontaktowe:

Marek Przedwojski tel. 602690732
e-mail

Zapraszamy do Społecznej Rady Przedsiębiorców każdego, kto chce pracować na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
Proszę wypełnić formularz i przesłać na adres: e-mail lub dostarczyć w Urzędzie Miasta do pokoju nr 102.

Partnerzy