Nowy System Gospodarowania Odpadami

Rada Miejska w Żarach dnia 14 marca 2013 r. podjęła uchwały kształtujące nowy system gospodarki odpadami, który będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2013 r.