Ogólne informacje na temat Żar

nazwa Urząd Miejski w Żarach
adres pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary
telefon (68) 47 08 300
fax (68) 47 08 386
email miasto@um.zary.pl
internet http://www.zary.pl
liczba mieszkańców ogółem: 34391 ( Ewidencja Ludności UM Żary 2022 r.)
powierzchnia w km2 33,24
liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 4729 (2022r.)
w tym zatrudniających (2022r.):

więcej niż 1000 osób

1
250-999 6
50-249 33
10-49 135
0-9 4554
Stopa bezrobocia (2022r.) ok. 3%