W ramach porozumienia zawartego 31.05.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Urząd Miejski w Żarach udziela bezpłatnego wsparcia dla mieszkańców miasta Żary w zakresie merytorycznym dotyczącym Programu „Czyste Powietrze”.
To Program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Działania te nie tylko pomagają chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększają domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Żarach podczas indywidualnych konsultacji po wcześniejszym umówieniu się pod
nr tel.: 68 452 60 54.
Konsultacje będą się odbywały w dniach: wtorek i czwartek w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarach, pokój 307
– wtorek 7:30-11:30
– czwartek 12:30-15:30
 Można również skorzystać z dedykowanych programowi form kontaktu:
– ogólnopolska infolinia  „Czyste Powietrze”: 22 340 40 80
infolinia WFOŚiGW w Zielonej Górze : 68 419 69 49
e-mail : CzystePowietrze~@~nfosigw~.~gov~.~pl

Dane z realizacji Programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Żary o statusie miejskim:

Stan na dzień 31.03.2024r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 222 szt.;
Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 188 szt.;
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 111 szt.;
Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy: 1 825 985,79 zł