WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Władze miasta Żary są otwarte na współpracę z partnerami zagranicznymi, nie tylko gdy idzie o kontakty gospodarcze, lecz także wymianę kulturalną, sportową oraz wspólne przedsięwzięcia w rozmaitych dziedzinach. Atrakcyjne przygraniczne położenie Żar sprzyja klimatowi współpracy gospodarczej, kooperacji między instytucjami i przedsiębiorstwami z Polski i Niemiec.
Miasto ma od lat wypracowane kontakty z niemieckimi landami Brandenburgią i Saksonią. Współpraca ta zaowocowała wieloma zrealizowanymi projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej oraz podpisanymi porozumieniami. Od wielu lat miastem partnerskim Żar jest saksońskie miasto Weißwasser, ale obiecująco rozwija się też współpraca z przygranicznymi miastami Cottbus, Forst, Spremberg i Bad Muskau.

Podpisanie umowy partnerskiej z Longuyon

Podpisanie umowy partnerskiej z Longuyon

Ważnym partnerem przy organizacji przedsięwzięć gospodarczych jest IHK Cottbus oraz niemiecka organizacja wspierająca przedsiębiorców BVMW z Weißwasser.
Żary były założycielem, a obecnie są aktywnym członkiem Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, dzięki temu realizuje się wspólnie wiele projektów dotyczących współpracy transgranicznej współfinansowanych z Unii Europejskiej. W 2003 r. Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Żarach podpisała porozumienie o współpracy z konserwatorium z Magdeburga. Są to jedyne dwie szkoły muzyczne, które noszą imię kompozytora G.P. Telemanna. Muzyczna współpraca aktywnie rozwija się ze Szkołami Muzycznymi z Forst, Weißwasser i Niesky. W 2004 roku przypieczętowano umową wieloletnią partnerską współpracę z francuskim miastem Longuyon, natomiast w 2009 do grona miast partnerskich Żar dołączyło węgierskie miasto Gàrdony. Każdego roku organizowane są przedsięwzięcia z udziałem społeczności miast partnerskich zacieśniające współpracę i integrację. Ostatnio intensywnie rozwija się także współpraca z Amerykanami – potomkami rodziny Promnitz. Od kilku lat dzięki temu organizowane są liczne koncerty zespołów oraz występy chórów w kościołach i na scenach Żar i okolic. Wspólne imprezy kulturalne, sportowe, wymiana młodzieży, otwartość na inne kultury sprzyjają pozyskiwaniu przez miasto kolejnych zagranicznych inwestorów.

MIASTA PARTNERSKIE ŻAR

Herb miasta Weißwasser Herb miasta Longuyon Herb miasta Gardony
Strona Weißwasser

Herb miasta Weißwasser (Niemcy), z którym Żary mają podpisaną umowę partnerską.

Strona Longuyon

Herb miasta Longuyon (Francja), z którym Żary mają podpisaną umowę partnerską.

Strona Gardony

Herb miasta Gardony (Węgry), z którym Żary mają podpisaną umowę partnerską.