KOMU PRZYSŁUGUJE ŻARSKA KARTA SENIORA
Karta przysługuje osobom stale zamieszkujące na terenie miasta Żary w wieku: kobiety powyżej 60 r.ż., mężczyźni powyżej 65 r.ż.
CO ZROBIĆ ŻEBY ZOSTAĆ PARTNEREM PROGRAMU
Żarscy przedsiębiorcy, organizacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty, które w ramach prowadzonej działalności wyrażają wolę udzielenia ulg, zwolnień, preferencji posiadaczom „Żarskiej Karty Seniora” mogą przystąpić do programu poprzez złożenie deklaracji dostępnej na stronie www.bip.zary.pl, www.zary.pl oraz w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żarach – BOM (wejście B).
Dwa powody, dla których warto wziąć udział w programie :
  • zwiększenie seniorom dostępności do usług i towarów,
  • wykreowanie pozytywnego wizerunku PARTNERA PROGRAMU
JAKIE UPRAWNIENIA DAJE ŻARSKA KARTA SENIORA
Listę partnerów ŻARSKIEJ KARTY SENIORA można zobaczyć TUTAJ
CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ ŻARSKĄ KARTĘ SENIORA
Należy złożyć wniosek. Wnioski przyjmowane będą przez cały rok kalendarzowy.
Formularze:
Formularz wniosku dostępny jest także w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żarach – Biuro Obsługi Mieszkańców (wejście B).
Seniorzy składają wypełnione i podpisane wnioski w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żarach – Biuro Obsługi Mieszkańców (wejście B).
DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU
dokument tożsamości
KIEDY MOŻNA ODEBRAĆ ŻARSKĄ KARTĘ SENIORA
Wydanie Karty nastąpi w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
O dacie odbioru kart seniorzy zostaną poinformowani e-mailem,  telefonicznie lub pisemnie.
Senior odbiera kartę osobiście lub poprzez osobę upoważnioną.
CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY LUB ZNISZCZENIA KARTY
Senior niezwłocznie informuje Urząd Miasta o utracie lub zniszczeniu karty, telefonicznie pod numerem tel. 68 470 83 47 oraz potwierdza ten fakt pisemnie oświadczając o utracie lub zniszczeniu Żarskiej Karty Seniora. Następnie senior składa wniosek o wydanie duplikatu Karty.
NA JAKI OKRES JEST WYDAWANA KARTA
Karta „Żary Miasto Przyjazne Rodzinie” wydawana jest bezterminowo.
WAŻNOŚĆ KARTY
„Żarska Karta Seniora” jest ważna z dokumentem potwierdzającym tożsamość Użytkownika Karty.
KIEDY MOŻE NASTĄPIĆ UTRATA UPRAWNIEŃ
Użytkownik Żarskiej Karty Seniora traci uprawnienia do korzystania z Karty w przypadku gdy przestanie być stałym mieszkańcem Żar.
ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA PROGRAMU
ZAŁĄCZNIKI: