Lokalizacja miasta i ofert

Żary -miasto otwarte dla inwestorów- oferuje atrakcyjnie zlokalizowane tereny do zagospodarowania. Działki położone są w mieście przy drogach krajowych nr 12 i 27, przy obwodnicy miejskiej, w odległości 9 km od autostrady A-18 (Berlin–Wrocław). Propozycje przedstawiono na planie miasta jako oferty nr 1 do 5. Wielu inwestorów skorzystało już z oferty inwestycyjnej miasta, efektem tego jest sprzedanie około 100 ha gruntów i powstanie nowych miejsc pracy – głownie na terenie Żarskiego Parku Przemysłowego. Położenie miasta i działek przedstawiono na załączonych mapkach.

Miasto zdecydowane jest również udzielić potencjalnym inwestorom innej pomocy. Może ona polegać na:

  • sprawnej koordynacji inwestycji komunalnych z przedsięwzięciami inwestorów,
  • elastycznym dopasowaniu do aktualnych potrzeb i profilów nauczania w żarskich szkołach ponadginazjalnych,
  • wspólnych przedsięwzięciach w celu realizacji ważnych inwestycji miejskich.

Pełną szczegółową informację inwestor otrzyma w Urzędzie Miejskim w Żarach:

KONTAKT
Ireneusz Brzeziński
Naczelnik Wydziału Polityki Regionalnej, Promocji i Pozyskiwania Środków Pomocowych
Urząd Miejski w Żarach
tel. +48 68 470-8317
fax +48 68 470-8378
e-mail: e-mail