Deklaracje

Do ustalenia wysokości opłaty służy deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji (do pobrania poniżej)

Deklaracje należy składać w terminach podanych w Uchwale.

Sposób składania deklaracji określa §3 i §4 Uchwały nr XVII/24/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30.04.2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.