Loading...
Ogłoszenia społeczne2023-10-09T09:42:33+02:00

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim z zakresu terapii uzależnień w roku 2024

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług zdrowotnych dla mieszkańców [...]

Przez |16 lutego, 2024|Ogłoszenia społeczne|Możliwość komentowania Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim z zakresu terapii uzależnień w roku 2024 została wyłączona

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w 2024 roku w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; Turystyki i krajoznawstwa; Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary [...]

Przez |10 stycznia, 2024|Ogłoszenia społeczne|Możliwość komentowania Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w 2024 roku w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; Turystyki i krajoznawstwa; Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. została wyłączona

Partnerzy