Loading...
Ogłoszenia społeczne2023-10-09T09:42:33+02:00

Konsultacja projektu ogłoszenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w rok 2024 realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie p.n.: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego”.

Konsultacja projektu ogłoszenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie ogłoszenia otwartego [...]

Przez |16 listopada, 2023|Ogłoszenia społeczne|Możliwość komentowania Konsultacja projektu ogłoszenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w rok 2024 realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie p.n.: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego”. została wyłączona

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku od 40 r.ż. do 64 r.ż.”.

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu rehabilitacji dla [...]

Przez |13 września, 2023|Ogłoszenia społeczne|Możliwość komentowania Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku od 40 r.ż. do 64 r.ż.”. została wyłączona

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku od 40 r.ż. do 64 r.ż.”

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu rehabilitacji dla [...]

Przez |7 września, 2023|Ogłoszenia społeczne|Możliwość komentowania Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku od 40 r.ż. do 64 r.ż.” została wyłączona

Partnerzy