Żarskie żłobki

Nazwa Adres Telefon Dyrektor
Żłobek Miejski Nr 1 ul. Okrzei 13 68 374 32 10 Alicja Tomaszewska
Żłobek „Zakątek Malucha” ul. Pienińska 5 512 248 411 Marta Stasiewicz
Żłobek Niepubliczny “Chatka Puchatka” ul. Czerwonego Krzyża 25B 784 064 567 Monika Dominiak
Żłobek Nr 3 Broni Pancernej 10 68 374 39 75 Natalia Bernat-Dziemianowicz
Niepubliczny Żłobek „Bajkowy Miś” ul. Hutnicza 1A 669 806 620 Przemysław Maksymów

Żarskie placówki oświatowe

PRZEDSZKOLA

Nazwa i link Adres Telefon Dyrektor
Przedszkole Nr 2 1 Maja 3a 68 374 36 59 Ewa Serwińska
Przedszkole Nr 3 11 Listopada 22 68 479 43 13 p.o. Dyrektora Beata Słowińska
Przedszkole Nr 7 Szymanowskiego 2 68 477 55 90 Beata Raczkowska
Przedszkole Nr 8 Górnośląska 28 68 374 39 61 Barbara Kłos
Przedszkole Nr 10 Okrzei 15 68 374 46 90 Danuta Raniszewska
Niepubliczne Przedszkole “eNCe peNCe” Strzelców 8 533 978 333 Ewa Laskowska
Niepubliczne Przedszkole “CHATKA PUCHATKA” Czerwonego Krzyża 25b 784 064 567 Monika Dominiak
Przedszkole Niepubliczne”Groszki” Czerwonego Krzyża 25a 880 239 520 Luiza Groszek
Społeczne Przedszkole Plac Inwalidów 12 68 363 69 47 Wiktor Polakowski
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne ,,Orzeszek” Pułaskiego 7b 606 301 185 Maciej Dragańczuk

SZKOŁY PODSTAWOWE

Nazwa i link Adres Telefon Dyrektor
SP Nr 1 Szymanowskiego 8 68 470 27 77 Agnieszka Ropska
SP Nr 2 G. Zapolskiej 16 68 470 46 67 Marzena Mosakowska-Wrona
Zespół Szkolno-Przedszkolny
z Oddziałami Integracyjnymi
(SP Nr 3 i MP Nr 1)
Broni Pancernej 8 68 374 38 45 Ewa Tabaczyńska
SP Nr 5 Okrzei 19 68 470 45 77 Małgorzata Stodulska
SP Nr 8 Partyzantów 9 68 363 67 23 Tomasz Muńko
Zespół Szkolno-Przedszkolny (SP Nr 10 i MP Nr 4) gen. Pułaskiego 4a 68 479 33 39 Jacek Olczyk
Społeczna Szkoła Podstawowa Broni Pancernej 5 68 363 69 40 Wiktor Polakowski
Katolicka Szkoła Podstawowa Kalinowskiego 15 68 479 43 25 Małgorzata Penkal
Szkoła Podstawowa w Żarach Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze Żagańska 11 68 415 21 27 Renata Jasińska

SPECJALISTYCZNE

Nazwa i link Adres Telefon Dyrektor
Zespół Szkół Specjalnych Spokojna 2 68 470 64 97 Magdalena Gruca
Specjalny Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach Spokojna 2 68 374 30 58 Barbara Sulikowska

SZKOŁY WYŻSZE

Nazwa i link Adres Telefon Rektor
Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach Pszenna 2b 68 363 00 55 dr Roman Maciej Józefiak