Danuta Madej Burmistrz Miasta Żary
oraz Rada Miejska w Żarach

zapraszają dzieci i młodzież zamieszkałą na terenie miasta Żary do udziału w „Programie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych”
Program skierowany jest do uczniów klas V-VIII publicznych szkół podstawowych, a jego realizacja rozpocznie się 16 stycznia 2024 r.

W ramach programu zaplanowano:

  • spotkania z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami na temat zaburzeń nastroju
    – ich przyczyn i czynników, które sprzyjają zdrowiu psychicznemu.
  • psychoterapię wraz z pomocą specjalistyczną w celu poprawy stanu zdrowia.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio od osób prowadzących pod numerami telefonu: 660433516, 697724219 bądź za pośrednictwem pedagogów szkolnych
oraz w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żarach tel. 68 470 83 47.