NIEPRAWDA W ARTYKULE „Papier wszystko przyjmie”
Szanowni Mieszkańcy,
w lokalnej prasie opublikowano kolejne nieprawdziwe informacje. Tym razem
w artykule dotyczącym „Koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Żarsko Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
Nieprawdą jest sformułowanie: „Zapomniał o kładce”. „Koncepcja o tej inwestycji nawet nie wspomina”.
Prawda: „Połączenie kładką ul. Górnośląskiej z ul. Przeładunkową zostało pokazane na mapie https://zzof.gisgraph.pl/, która jest integralną częścią koncepcji.
Nieprawdziwe zdanie: „Przygotowanie kilkudziesięciu stron koncepcji kosztowało 120 tys. zł.”
Prawda: Cały dokument składa się z 3 integralnych części, łącznie ponad 300 stron. Dodatkowo utworzono cyfrową, interaktywną mapę. Ponadto przeprowadzono w różnej formie konsultacje społeczne, w których wzięło udział kilkaset osób oraz zmierzono dwukrotnie ruch rowerowy w kilkudziesięciu miejscach na terenie 5 gmin.
Powstała dokumentacja wspólnie z mieszkańcami jest podstawą do projektowania nowych dróg rowerowych w przyszłości na całym obszarze ŻŻOF.
Środki na wykonanie dokumentacji w 100% pochodzą z programów pomocowych.