W ramach postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi ul. Staszica na odcinku od ul. Ludowej do ul. Zielonogórskiej – chodniki” wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Komunalnego PEKOM S.A. na kwotę 249 075,00 zł brutto.