Za nami pierwsze spotkanie z cyklu DOBRY BIZNES w ramach ogłoszonego konkursu STARTUP Społecznie – Pozytywny. Dzisiaj w sali Ratusza gościliśmy Panią Teresę Olejnik założycielkę żarskiej firmy KOBRA oraz licznie zgromadzoną żarską młodzież.
Spotkanie rozpoczęła Danuta Madej – Burmistrz Miasta Żary od przedstawienia założeń oraz poszczególnych działań realizowanych w ramach naszego projektu Żary, tu chcę żyć!!! zaznaczając jak ważny jest udział młodzieży w życiu miasta, bo to oni kreują przyszłość. Naszym celem jest, aby młodzi ludzie wiązali przyszłość z Żarami, a firma KOBRA jest to przykład świetnie rozwijającego się proekologicznego biznesu funkcjonującego na rynku od 30 lat. Rozmawialiśmy również o tym, jak tworzy się solidne podstawy biznesu i dlaczego Żary mają atrakcyjną lokalizację na mapie Polski.
Jak widać nasza młodzież po raz kolejny spisała się na medal!
Do zobaczenia wkrótce na kolejnym biznesowym spotkaniu!
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu “Rozwój Lokalny”

Dowiedz się więcej bit.ly/RozwójLokalny

GOOD BUSINESS – the meeting of young people with Ms. Teresa Olejnik – the founder of KOBRA company

The first meeting of the GOOD BUSINESS Series as part of the Socially-Positive STARTUP competition was accomplished. Today, in one of the Town Hall rooms, we hosted Ms. Teresa Olejnik the founder of KOBRA company in Żary and a lot of young people from our town.
The meeting was started by Ms. Danuta Madej – Mayoress of Żary – who presented the assumptions and individual activities carried out as part of our “Żary, I want to live here!!!” Project and emphasized the importance of the participation of young people in the town life as the ones responsible for creating the future. Our goal is for young people to associate their future with Żary and KOBRA company is an example of a thriving, pro-ecological business that has been present on the market for 30 years. We also talked about how solid business foundations are laid and what makes Żary an attractive location on the map of Poland.
As can be seen, our youth once again did a great job!
See you soon at our next business meeting!
“Żary, I want to live here!!!” Project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 is implemented under the “Local Development” program