15 grudnia w sali konferencyjnej Ratusza odbyło się drugie spotkanie młodych mieszkańców z cyklu DOBRY BIZNES W ŻARACH. Tym razem uczniowie poznali przedstawicieli Firmy M&J, której motto brzmi: “Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, są tylko takie których jeszcze nie robiliśmy”.
Nasi goście, Pani Ewelina Michałowska i Pan Piotr Mikołajczyk opowiedzieli młodzieży o początkach i rozwoju firmy, o podejmowanych zadaniach tych łatwiejszych i tych na pozór niemożliwych, a także o możliwościach zawodowych dla młodych ludzi na naszym lokalnym rynku. Wcale nie trzeba wyjeżdżać do wielkiego miasta, aby znaleźć pracę, zrobić karierę lub stworzyć odnoszącą sukcesy firmę. Po raz kolejny przekonujemy się, że mamy w naszym mieście otwartych, kreatywnych i niezwykle ciekawych ludzi.
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu “Rozwój Lokalny”

Good Business in Żary – an invitation to a meeting with M&J Company

On December 5, the second meeting of young residents within the GOOD BUSINESS IN ŻARY Series took place in the conference room of the Town Hall. This time, students met representatives of M&J Company, whose motto is: “Nothing is impossible for us, there are only things we haven’t done yet.”
Our guests, Ms. Ewelina Michałowska and Mr. Piotr Mikołajczyk, told young people about the beginnings and the development of the company, about those easier as well as seemingly impossible tasks undertaken, as well as about professional opportunities for young people on our local market. You don’t need to go to a big town to find a job, make a career or start a successful company. Once again, we were convinced that there are open, creative and extremely interesting people in our town.
“Żary, I want to live here!!!” Project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 is implemented under the “Local Development” program